NVDB DatakatalogDyresperre 273

Anordning for å hindre at dyr kommer inn i tunneler/går gjennom tunneler/går over bruer eller fyllinger i vann etc.

Egenskapstyper

Type 12564
Tekst
Etableringsår 10284
Tall
Driftsmerking 10462
Tekst
SCADA-merking 11722
Tekst
Produsent 3662
Tekst
Produktnavn 1227
Tekst
Tilleggsinformasjon 11598
Tekst
Arkivreferanse 11679
Tekst
Prosjektreferanse 11463
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12354
Tekst
Eier 8014
18577: Stat, Nye Veier
17589: Uavklart
10742: Fylkeskommune
10280: Stat, Statens vegvesen
10344: Kommune
10408: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8086
10480: Statens vegvesen
17732: Uavklart
10636: Privat
19949: Fylkeskommune
10558: Kommune
18686: Nye Veier
18815: OPS
Geometri, punkt 4880
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk