NVDB DatakatalogSkråning 270

Skråflate som er dannet ut fra geologiske prosesser. Benyttes ikke i forbindelse med fylling og skjæring.

Egenskapstyper

Lengde 1348
Tall [m]
Areal 1381
Tall [m2]
Type 1225
2584: Kombinert jordskråning og bergvegg
2586: Bergvegg
2588: Jordskråning
Bredde, gj.snitt 1702
Tall [m]
Tilleggsinformasjon 11597
Tekst
Eier 11975
20551: Stat, Statens vegvesen
20552: Stat, Nye Veier
20553: Fylkeskommune
20554: Kommune
20555: Privat
20556: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 12004
20736: Nye Veier
20737: Fylkeskommune
20738: OPS
20739: Kommune
20740: Privat
20741: Uavklart
20735: Statens vegvesen
Geometri, linje 4877
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8890
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk