NVDB DatakatalogSkråning 270

Skråflate som er dannet ut fra geologiske prosesser. Benyttes ikke i forbindelse med fylling og skjæring.

Egenskapstyper

Lengde 1348
<Tall> [m]
Areal 1381
<Tall> [m2]
StrekningTilknytning 100270
<>
Type 1225
Kombinert jord og fjell
Fjell
Jord
Bredde, gj.snitt 1702
<Tall> [m]
Geometri, linje 4877
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8890
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk