NVDB DatakatalogRenovasjon 27

Utstyr for søppelhåndtering

Egenskapstyper

Volum 1384
Tall [m3]
Tømmebehov 2046
Tall [gg/u]
Antall 4521
Tall [stk]
Type 1108
2513: Avfallsdunk
2514: Kurv
2515: Avfallscontainer
5468: Molok
Etableringsår 10348
Tall
Produsent 1517
Tekst
Produktnavn 1440
Tekst
Leverandør 1477
Tekst
Tilleggsinformasjon 11556
Tekst
Prosjektreferanse 11044
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12279
Tekst
Eier 5820
8241: Kommune
10707: Fylkeskommune
18611: Stat, Nye Veier
17604: Uavklart
8215: Stat, Statens vegvesen
8267: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 1551
19892: Fylkeskommune
17675: Uavklart
4668: Statens vegvesen
4669: Kommune
18717: Nye Veier
4670: Privat
18846: OPS
Geometri, punkt 4735
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk