NVDB DatakatalogRenovasjon 27

Utstyr for søppelhåndtering

Egenskapstyper

Volum 1384
<Tall> [m3]
Tømmebehov 2046
<Tall> [gg/u]
Antall 4521
<Tall> [stk]
PunktTilknytning 100027
<>
Type 1108
Avfallsdunk
Kurv
Avfallscontainer
Molok
Oppsettingsår 10348
<Tall>
Produktnavn 1440
<Tekst>
Produsent 1517
<Tekst>
Eier 5820
Kommune
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 1551
Uavklart
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11044
<Tekst>
Geometri, punkt 4735
<GeomPunkt>
Utgår_Leverandør 1477
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk