NVDB DatakatalogVegskulder/Vegkant 269

Vegskulder er kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen (1). I tillegg inkluderer det rom for rekkverk etc

Egenskapstyper

Type 1224
2563: Skulder, asfalt
2565: Skulder, grus
Etableringsår 10397
Tall
Tilleggsinformasjon 11596
Tekst
Geometri, linje 4876
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk