NVDB DatakatalogLekeapparat 26

Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100026
<>
Type 1107
Minigolf
Huske
Sandkasse
Vippe
Klatrestativ
Lekehus
Rutsjebane
Vedlikeholdsavtale 1560
<Tekst>
Sikkerhetskrav 1741
<Tekst>
Antall 2193
<Tall> [stk]
Fastmontert 9452
Ja
Nei
Materialtype 9453
Betong
Glassfiber
Metall
Plast
Tre
Overflatebehandling 9454
Lakkert
Emaljert
Malt
Beiset
Impregnert
Oljet
Underlag 1740
Tre
Gummimatte
Sand/gress
Asfalt/stein/betong
Vinterlagring 9455
Ja
Nei
Byggeår 10321
<Tall>
Produktnavn 1439
<Tekst>
Fabrikant 1516
<Tekst>
Leverandør 1476
<Tekst>
Eier 5817
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Privat
Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 8051
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11043
<Tekst>
Geometri, punkt 4734
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk