NVDB DatakatalogLeskur 25

Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100025
<>
Materialtype 1401
Pleksiglass
Herdet glass
Metall, stål, galvanisert
Glassfiber
Metall, aluminium
Tre
Plast
Metall
Betong
Stein
Innvendig belysning 3128
Ja
Nei
Areal tilpasset rullestol 9846
Ja
Nei
Fri bredde innvendig 10264
<Tall> [m]
Fri dybde innvendig 10265
<Tall> [m]
Glassflater markert 9845
Ja
Nei
Sittemulighet 3952
Ja
Nei
Ja, med armlene
Trinnfri adkomst 9847
Ja
Nei
Vedlikeholdsavtale 1559
<Tekst>
Reklameavtale 3130
Ja
Nei
Byggeår 10322
<Tall>
Produktnavn 1438
<Tekst>
Produsent 1515
<Tekst>
Eier 5812
Privat
Kommune
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Vedlikeholdsansvarlig 3129
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11042
<Tekst>
Geometri, punkt 4733
<GeomPunkt>
Geometri, flate 9844
<GeomFlate>
Utgår_Geometri, linje 9427
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk