NVDB DatakatalogToalettanlegg 243

Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100243
<>
Type 1217
Vannklosett
Tørrklosett
Antall klosett 2217
<Tall> [stk]
Universelt utformet 2083
Ja
Nei
Avløp til 3987
Offentlig nett
Lukket tank
Privat nett
Privat avtale 9285
Ja
Nei
Byggeår 10375
<Tall>
Tilleggsinformasjon 10735
<Tekst>
Produktnavn 9448
<Tekst>
Fabrikant 9446
<Tekst>
Leverandør 9447
<Tekst>
Eier 4523
Fylkeskommune
Stat
Privat
Kommune
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 5808
Uavklart
Kommune
Statens vegvesen
Privat
Prosjektreferanse 11111
<Tekst>
Geometri, punkt 4868
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk