NVDB DatakatalogVegdekke 241

Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1)

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100241
<>
Massetype 1216
Grus
Asfalt
Tre
Emulsjonsgrus
Asfaltert finpukk
Emulsjonsgrus, tett
Oljegrus
Emulsjonsgrus, drenerende
Enkel overflatebehandling
Mykasfalt
Dobbel overflatebehandling
Enkel overflatebehandling grus
Myk drensasfalt
Dobbel overflatebehandling grus
Betongelementer
Asfaltert grus
Forsegling
Asfaltgrusbetong
Asfaltert pukk
Skjelettasfalt
Drensasfalt
Asfaltbetong
Støpeasfalt
Asfaltskumgrus
Tynndekke
Freste asfaltmaterialer
Knust asfalt
Gjenbruksasfalt
Gummiasfalt
Slamasfalt
Asfaltemulsjonsgrus
Topeka
Asfaltgrusbetong, I
Asfaltgrusbetong, II
Asfaltløsningsgrus
Emulsjonspukk
Frest (Anriket)/Gja
Frest (Djupfrest)/Gja
Frest (Planfrest)/Gja
Valsebetong
Betong
Betongdekke, uarmert
Betongdekke, vanlig armert
Betongdekke, kontinuerlig armert
Steindekke
Betongstein
Brostein
Stålgitter
Asfalt, knust
Lagtype 8741
Slitelag
Bindlag
Masseforbruk 5134
<Tall> [Kg/m2]
Areal 2157
<Tall> [m2]
Dekketykkelse 1642
<Tall> [mm]
Øvre nominelle steinstørrelse 2288
24 mm
13 mm
9 mm
1 mm
10 mm
15 mm
2 mm
6 mm
4 mm
8 mm
20 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
22 mm
28 mm
32 mm
18 mm
19 mm
Dekkebredde, gj.snitt 5135
<Tall> [m]
Dekkeleggingsdato 5136
<Dato>
Repaver 10254
Ja
Nei
Lavtemperaturasfalt 10255
Ja
Nei
Avstrøing 5490
Ja
Nei
Forsegling 5491
Ja
Nei
Forvarming 5492
Ja
Nei
Spesiell plassering 5493
På bru
I tunnel
Forkiling 5494
Nei
Ja
Budsjett 5141
Anlegg
Vedlikehold
Anriking 5629
Ja
Nei
Spesialasfalt 5495
Asfaltert finpukk
Chemcrete
Sipernat
Trinidadasf.
Gilsonite
Spesial steinmateriale 5496
Dynagrip
Slagg
Lys stein
Fibertilsetning 5497
Cellulose
Mineral
Stål
Gummitilsetning 5498
Gummipulver
Revet gummi
Modifisert bindemiddel 5499
Ja
Nei
Polypropylen 5500
Ja
Nei
Betongfasthet 5501
C35
C45
C70
Merknad 5554
<Tekst>
Dekkevariant 5133
Tett
Drenerende
Gjenbruksmasse
Åpen
Kostnad 6874
<Tall> [Kr]
Vedlikeholdsansvarlig 8083
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11110
<Tekst>
Geometri, linje 4867
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8887
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk