NVDB DatakatalogVegdekke 241

Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1)

Egenskapstyper

Lagtype 8741
11569: Slitelag
11570: Bindlag
Massetype 1216
6723: Valsebetong
3653: Betong
3654: Betongdekke, uarmert
3658: Belegningsstein
3659: Brostein/Gatestein
3615: Grus
3616: Asfalt (historisk)
5281: Tre (bru)
3618: Emulsjonsgrus, tett
5282: Asfaltert finpukk
5283: Oljegrus (historisk)
5284: Enkel overflatebehandling
3621: Mykasfalt
5285: Dobbel overflatebehandling
5286: Enkel overflatebehandling grus
5287: Dobbel overflatebehandling grus (historisk)
5671: Betongelementer
3624: Asfaltert grus (historisk)
5288: Forsegling
3625: Asfaltgrusbetong
3626: Skjelettasfalt
3627: Drensasfalt
3628: Asfaltbetong
3629: Støpeasfalt
3630: Asfaltskumgrus
6958: Tynndekke
3632: Gjenbruksasfalt
3634: Slamasfalt
3636: Topeka
6710: Asfaltløsningsgrus (historisk)
3959: Stålgitter (bru)
Øvre nominelle steinstørrelse 2288
[mm]
4134: 2
6726: 6
4135: 4
4136: 8
4137: 11
4138: 12
4139: 14
4140: 16
4141: 22
4142: 28
4143: 32
Dekketykkelse 1642
Tall [mm]
Dekkebredde, gj.snitt 5135
Tall [m]
Masseforbruk 5134
Tall [Kg/m2]
Dekkeleggingsdato 5136
Dato
Reseptnummer 11303
Tekst
Budsjett 5141
6813: Anlegg
6814: Vedlikehold
Areal 2157
Tall [m2]
Spesiell plassering 5493
7463: På bru
7464: I tunnel
Dekkevariant 5133
6704: Tett
6705: Drenerende
6706: Gjenbruksmasse
6703: Åpen
Spesialasfalt 5495
7880: Asfaltert finpukk
7466: Chemcrete
7467: Sipernat
7468: Trinidadasf.
7469: Gilsonite
Spesial steinmateriale 5496
7472: Dynagrip
7470: Slagg
7471: Lys stein
Lavtemperaturasfalt 10255
16746: Ja
16747: Nei
Repaver 10254
16744: Ja
16745: Nei
Avstrøing 5490
7460: Ja
11765: Nei
Forsegling 5491
7461: Ja
11766: Nei
Forvarming 5492
7462: Ja
11767: Nei
Forkiling 5494
11768: Nei
7465: Ja
Anriking 5629
7907: Ja
11771: Nei
Fibertilsetning 5497
7473: Cellulose
7474: Mineral
7475: Stål
Gummitilsetning 5498
7476: Gummipulver
7477: Revet gummi
Modifisert bindemiddel 5499
7478: Ja
11769: Nei
Polypropylen 5500
7479: Ja
11770: Nei
Betongfasthet 5501
7480: C35
7481: C45
7482: C70
Merknad 5554
Tekst
Kostnad 6874
Tall [Kr]
Prosjektreferanse 11110
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12351
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 8083
17731: Uavklart
10633: Privat
18762: Nye Veier
10555: Kommune
18891: OPS
19948: Fylkeskommune
10477: Statens vegvesen
Geometri, hjelpelinje 4867
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8887
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk