NVDB DatakatalogSkiltportal 24

Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100024
<>
Bruksområde 1253
Skilt
Trafikklys
Skilt og trafikklys
Bomstasjon
Type 1106
Halvportal
Helportal
Bjelke/gitterdrager i tak
Wirestrekk
Oppsettingsutstyr 5762
Søyle
Gittermast
Byggeår 10359
<Tall>
Driftsmerking 10480
<Tekst>
Produktnavn 1437
<Tekst>
Fabrikant 1514
<Tekst>
Leverandør 1474
<Tekst>
Eier 7987
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8050
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11041
<Tekst>
FKB_ID 10860
<Tekst>
Geometri, punkt 4732
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8916
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk