NVDB DatakatalogSkiltportal 24

Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene

Egenskapstyper

Bruksområde 1253
2504: Skilt
2505: Trafikklys
2506: Skilt og trafikklys
17451: Bomstasjon
Type 1106
2869: Halvportal
2872: Helportal
18489: Bjelke/gitterdrager i tak
2875: Wirestrekk
Oppsettingsutstyr 5762
8003: Søyle
8004: Gittermast
Etableringsår 10359
Tall
Driftsmerking 10480
Tekst
Produsent 1514
Tekst
Produktnavn 1437
Tekst
Leverandør 1474
Tekst
Tilleggsinformasjon 11553
Tekst
Prosjektreferanse 11041
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12276
Tekst
FKB_ID 10860
Tekst
Eier 7987
10715: Fylkeskommune
18603: Stat, Nye Veier
17612: Uavklart
10253: Stat, Statens vegvesen
10317: Kommune
10381: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8050
19920: Fylkeskommune
18692: Nye Veier
18821: OPS
17703: Uavklart
10600: Privat
10522: Kommune
10444: Statens vegvesen
Geometri, punkt 4732
GeomPunkt
Geometri, linje 8916
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk