NVDB DatakatalogVoll 234

Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag

Egenskapstyper

Bruksområde 1286
13984: Skredsikring, ledevoll
1996: Støyskjerming
3805: Flomsikring
1999: Snø/vindskjerming
13983: Skredsikring, fangvoll
Materialtype 1422
4672: Stein
4673: Betong
15961: Tørrmur
15962: Gabioner
4671: Jord
Lengde 4558
Tall [m]
Bredde fot 1930
Tall [m]
Bredde krone 1935
Tall [m]
Høyde, gjsn 1598
Tall [m]
Høyde, maks 9678
Tall [m]
Helning, gjsn 9679
Tall [grad]
Helning, maks 9680
Tall [grad]
Retningsendring 9681
Tall [grad]
Adkomst 9682
13955: Hjullaster
13956: Gravemaskin
13957: Til fots
19829: Bil
13958: Kran
13959: Tau
13960: Helikopter
Etableringsår 9683
Tall
Tilleggsinformasjon 10868
Tekst
Prosjektreferanse 11109
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12350
Tekst
Eier 5824
8245: Kommune
10711: Fylkeskommune
17607: Uavklart
18599: Stat, Nye Veier
8219: Stat, Statens vegvesen
8271: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 5809
8256: Privat
17697: Uavklart
8230: Kommune
8204: Statens vegvesen
18732: Nye Veier
18861: OPS
19918: Fylkeskommune
Geometri, linje 4864
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8886
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk