NVDB DatakatalogVoll 234

Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100234
<>
Bruksområde 1286
Skredsikring, ledevoll
Støyskjerming
Flomsikring
Snø/vindskjerming
Skredsikring, fangvoll
Materialtype 1422
Stein
Betong
Tørrmur
Gabioner
Jord
Lengde 4558
<Tall> [m]
Bredde fot 1930
<Tall> [m]
Bredde krone 1935
<Tall> [m]
Høyde, gjsn 1598
<Tall> [m]
Høyde, maks 9678
<Tall> [m]
Helning, gjsn 9679
<Tall> [grad]
Helning, maks 9680
<Tall> [grad]
Retningsendring 9681
<Tall> [grad]
Adkomst 9682
Hjullaster
Gravemaskin
Til fots
Kran
Tau
Helikopter
Byggeår 9683
<Tall>
Tilleggsinformasjon 10868
<Tekst>
Eier 5824
Kommune
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 5809
Privat
Uavklart
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11109
<Tekst>
Geometri, linje 4864
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8886
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk