NVDB DatakatalogVegbom 23

Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.

Egenskapstyper

Bruksområde 1252
2496: Vanlig vegstrekning
2497: Bomstasjon
2753: Tunnel
10247: Ferjekai
19817: Jernbane
5485: Gang-/sykkelveg, sluse
19821: Annet bruksområde
2495: Høyfjellsovergang
Type 1105
5488: Steinblokk
5489: New jersey
2498: Heve-/senkebom
5490: Annen type vegbom/sperring
2499: Utgår_Heve-/senkebom, ensidig
2500: Utgår_Heve-/senkebom, tosidig
2501: Svingbom
2502: Utgår_Svingbom, enkel
2503: Utgår_Svingbom, dobbel
5486: Stolpe/pullert/kjegle
5487: Rørgelender
Materialtype 4596
5536: Plast
5537: Tre
19818: Betong
19819: Stein
8189: Aluminium
5535: Stål
Stedsnavn 12526
Tekst
Type åpning/lukking 3839
4704: Automatisert/elektrisk
4705: Manuell
19820: Ikke åpne-/lukkemulighet
Markeringsskilt påmontert 4610
21307: Ikke relevant
5565: Ja
5566: Nei
Varselblink påmontert 4611
5568: Nei
17303: Ikke relevant
5567: Ja
Fjernstyring 1738
3555: Nei
3517: Ja
Lengde 4051
Tall [m]
Fjernes i vintersesong 4609
5545: Ja
5546: Nei
Etableringsår 10394
Tall
Driftsmerking 10490
Tekst
SCADA-merking 11709
Tekst
Produsent 3519
Tekst
Produktnavn 4050
Tekst
Tilleggsinformasjon 11201
Tekst
Arkivreferanse 11657
Tekst
Prosjektreferanse 11040
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12275
Tekst
Eier 7986
10714: Fylkeskommune
18602: Stat, Nye Veier
17611: Uavklart
10252: Stat, Statens vegvesen
10316: Kommune
10380: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 3819
4851: Statens vegvesen
4852: Privat
18696: Nye Veier
5577: Kommune
18825: OPS
19897: Fylkeskommune
17676: Uavklart
Geometri, punkt 4731
GeomPunkt
Geometri, linje 9426
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk