NVDB DatakatalogVegbom 23

Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100023
<>
Bruksområde 1252
Vanlig vegstrekning
Bomstasjon
Tunnel
Ferjekai
Sluse gang/sykkelveg
Høyfjellsovergang
Type 1105
Steinblokk
New jersey
Heve-/senkebom
Bilsperre
Heve-/senkebom, ensidig
Heve-/senkebom, tosidig
Svingbom
Svingbom, ensidig
Svingbom, tosidig
Betongkjegle
Rørgelender
Materialtype 4596
Plast
Tre
Aluminium
Stål
Type åpning/lukking 3839
Automatisert/elektrisk
Manuell
Markeringsskilt påmontert 4610
Ja
Nei
Varselblink påmontert 4611
Nei
Ikke relevant
Ja
Fjernstyring 1738
Nei
Ja
Lengde 4051
<Tall> [m]
Fjernes i vintersesong 4609
Ja
Nei
Oppsettingsår 10394
<Tall>
Driftsmerking 10490
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 11201
<Tekst>
Produktnavn 4050
<Tekst>
Produsentnavn 3519
<Tekst>
Eier 7986
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 3819
Statens vegvesen
Privat
Kommune
Uavklart
Prosjektreferanse 11040
<Tekst>
Geometri, punkt 4731
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9426
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk