NVDB DatakatalogFrostsikringslag 229

Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning

Egenskapstyper

Tykkelse 1633
<Tall> [mm]
StrekningTilknytning 100229
<>
Type 1214
Isolasjonsplater
Syntetiske materialer
Steinmaterialer
Skumplast
Lettklinker
Skumglass
Bark
Bredde, gjennomsnitt 7034
<Tall> [m]
Leggedato 5145
<Dato>
Budsjett 5539
Anlegg
Vedlikehold
Merknad 5553
<Tekst>
Prosjektreferanse 11108
<Tekst>
Geometri, linje 4863
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8885
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk