NVDB DatakatalogForsterkningslag 227

Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2)

Egenskapstyper

Type 1212
3677: Sand/grus
3679: Knuste steinmaterialer
19023: Gjenbruksbetong/-tegl
Steinstørrelse 11275
Tall [mm]
Tykkelse 1631
Tall [mm]
Bredde, gjennomsnitt 7035
Tall [m]
Utleggingsdato 5543
Dato
Budsjett 5538
7872: Anlegg
7873: Vedlikehold
Merknad 5552
Tekst
Prosjektreferanse 11107
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12348
Tekst
Geometri, hjelpelinje 4861
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8883
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk