NVDB DatakatalogForsterkningslag 227

Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2)

Egenskapstyper

Tykkelse 1631
<Tall> [mm]
StrekningTilknytning 100227
<>
Type 1212
Sprengt stein
Sand/grus
Knuste steinmaterialer
Bredde, gjennomsnitt 7035
<Tall> [m]
Utleggingsdato 5543
<Dato>
Budsjett 5538
Anlegg
Vedlikehold
Merknad 5552
<Tekst>
Prosjektreferanse 11107
<Tekst>
Geometri, linje 4861
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8883
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk