NVDB DatakatalogBærelag 226

Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).

Egenskapstyper

Lagtype 8742
11571: Øvre bærelag
11572: Nedre bærelag
Type 1211
19074: Bitumenanriket grus
19075: Emulsjonsgrus
19076: Emulsjonspukk
16134: Knust asfalt
19018: Dypfrest, mekanisk stabilisert
19019: Dypfrest, ligninstabilisert
3660: Mekanisk stabiliserte materialer
19020: Ligninstabilert materiale
6957: Skumgrus
19022: Dypfrest, bitumenstabilisert
6960: Knust grus
3665: Forkilt pukk
6961: Knust berg
3666: Bitumenstabiliserte materialer
6962: Gjenbruksbetong
3667: Asfaltert grus
3668: Asfaltert pukk
3669: Penetrert pukk
3671: Bitumesnstabilisert grus
3674: Sementstabiliserte materialer
3675: Sementstabilisert pukk
3676: Sementstabilisert grus
Øvre nominelle steinstørrelse 5531
[mm]
7859: 63
7861: 90
7849: 11
7850: 16
7851: 19
7852: 22
7855: 32
Nedre nominelle steinstørrelse 11305
[mm]
19077: 0
19078: 16
19079: 22
Tykkelse 1630
Tall [mm]
Bredde, gjennomsnitt 5143
Tall [m]
Forbruk 5150
Tall [Kg/m2]
Leggedato 5142
Dato
Reseptnummer 11304
Tekst
Budsjett 5144
6942: Anlegg
6943: Vedlikehold
Modifisert bindemiddel 5533
7878: Ja
7879: Nei
Merknad 5547
Tekst
Prosjektreferanse 11106
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12347
Tekst
Geometri, hjelpelinje 4860
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8882
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk