NVDB DatakatalogBærelag 226

Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).

Egenskapstyper

Tykkelse 1630
Tall
Budsjett 5144
6942: Anlegg
6943: Vedlikehold
Type 1211
3686: Grus, u tf. naturlig gradering, fv knusing
16134: Knust asfalt
3660: Mekanisk stabiliserte materialer
3661: Grus
6957: Skumgrus
3662: Velgraderte materialer
3663: Grus, uten tilfredst. naturlig gradering
3664: Knust stein
6960: Knust grus
3665: Forkilt pukk
6961: Knust fjell
3666: Bitumenstabiliserte materialer
3667: Asfaltert grus
3668: Asfaltert pukk
3669: Penetrert pukk
3670: Asfaltert sand
7862: Asfaltskumgrus
3671: Bitumesnstabilisert grus
3672: Freste asfaltmaterialer
3673: Gjenbrukte asfaltmaterialer
3674: Sementstabiliserte materialer
3675: Sementstabilisert pukk
3676: Sementstabilisert grus
Lagtype 8742
11571: Øvre bærelag
11572: Nedre bærelag
Steinstørrelse 5531
7849: 11
7850: 16
7851: 19
7852: 22
7853: 24
7854: 26
7855: 32
7856: 50
7857: 53
7858: 54
7859: 63
7860: 64
7861: 80
Modifisert bindemiddel 5533
7878: Ja
7879: Nei
Leggedato 5142
Dato
Merknad 5547
Tekst
Bredde, gjennomsnitt 5143
Tall
Forbruk 5150
Tall
Prosjektreferanse 11106
Tekst
Geometri, linje 4860
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8882
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk