NVDB DatakatalogBærelag 226

Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).

Egenskapstyper

Tykkelse 1630
<Tall> [mm]
Budsjett 5144
Anlegg
Vedlikehold
StrekningTilknytning 100226
<>
Type 1211
Grus, u tf. naturlig gradering, fv knusing
Knust asfalt
Mekanisk stabiliserte materialer
Grus
Skumgrus
Velgraderte materialer
Grus, uten tilfredst. naturlig gradering
Knust stein
Knust grus
Forkilt pukk
Knust fjell
Bitumenstabiliserte materialer
Asfaltert grus
Asfaltert pukk
Penetrert pukk
Asfaltert sand
Asfaltskumgrus
Bitumesnstabilisert grus
Freste asfaltmaterialer
Gjenbrukte asfaltmaterialer
Sementstabiliserte materialer
Sementstabilisert pukk
Sementstabilisert grus
Lagtype 8742
Øvre bærelag
Nedre bærelag
Steinstørrelse 5531
11 mm
16 mm
19 mm
22 mm
24 mm
26 mm
32 mm
50 mm
53 mm
54 mm
63 mm
64 mm
80 mm
Modifisert bindemiddel 5533
Ja
Nei
Leggedato 5142
<Dato>
Merknad 5547
<Tekst>
Bredde, gjennomsnitt 5143
<Tall> [m]
Forbruk 5150
<Tall> [Kg/m2]
Prosjektreferanse 11106
<Tekst>
Geometri, linje 4860
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8882
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk