NVDB DatakatalogFerist 22

Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100022
<>
Type 1104
Rør
H/i-bjelker
Elektrisk
Passering v ferist 1737
Nei
Ja
Tildekning, fradato 4599
<KortDato>
Tildekning, tildato 4600
<KortDato>
Vinterforberedelse 4595
Tildekkes
Fjernes
Byggeår 10290
<Tall>
Eier 7985
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 4651
Uavklart
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11039
<Tekst>
FKB_ID 10848
<Tekst>
Geometri, punkt 4730
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9425
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk