NVDB DatakatalogGassmåler 215

Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel

Egenskapstyper

Type 1208
18530: Kombinert CO og Nox
18531: Metan
18532: Hydrogen
18533: Radon
18534: Øvrig LPG
5017: CO-måler
5018: NOx-måler
Dato kalibrert 3880
Dato
Dato kontrollert 3882
Dato
Etableringsår 4068
Tall
Driftsmerking 10465
Tekst
SCADA-merking 11721
Tekst
Produsent 1545
Tekst
Produktnavn 1465
Tekst
Tilleggsinformasjon 11595
Tekst
Arkivreferanse 11678
Tekst
Prosjektreferanse 11105
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12346
Tekst
Eier 11974
20545: Stat, Statens vegvesen
20546: Stat, Nye Veier
20547: Fylkeskommune
20548: Kommune
20549: Privat
20550: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8082
17730: Uavklart
10632: Privat
10554: Kommune
19947: Fylkeskommune
10476: Statens vegvesen
18765: Nye Veier
18894: OPS
Geometri, punkt 4855
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk