NVDB DatakatalogGassmåler 215

Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100215
<>
Type 1208
CO-måler
NOX-måler
Dato kalibrert 3880
<Dato>
Dato kontrollert 3882
<Dato>
Installeringsår 4068
<Tekst>
Driftsmerking 10465
<Tekst>
Produktnavn 1465
<Tekst>
Produsentnavn 1545
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 8082
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11105
<Tekst>
Geometri, punkt 4855
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk