NVDB DatakatalogSiktmåler 214

Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel

Egenskapstyper

Type I/O 4056
5065: Analog
5071: Digital
Etableringsår 10357
Tall
Driftsmerking 10478
Tekst
SCADA-merking 11720
Tekst
Produsent 1544
Tekst
Produktnavn 1464
Tekst
Tilleggsinformasjon 11594
Tekst
Arkivreferanse 11677
Tekst
Prosjektreferanse 11104
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12345
Tekst
Eier 10989
18384: Fylkeskommune
18385: Kommune
18386: Privat
18387: Uavklart
18665: Stat, Nye Veier
18383: Stat, Statens vegvesen
Vedlikeholdsansvarlig 8081
17729: Uavklart
10631: Privat
10553: Kommune
18778: Nye Veier
19946: Fylkeskommune
10475: Statens vegvesen
18907: OPS
Geometri, punkt 4854
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk