NVDB DatakatalogSiktmåler 214

Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100214
<>
Type I/O 4056
Analog
Digital
Oppsettingsår 10357
<Tall>
Driftsmerking 10478
<Tekst>
Produktnavn 1464
<Tekst>
Produsentnavn 1544
<Tekst>
Eier 10989
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Stat
Vedlikeholdsansvarlig 8081
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11104
<Tekst>
Geometri, punkt 4854
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk