NVDB DatakatalogBrannslokningsapparat 213

Apparat for å slokke brann

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100213
<>
Type 1206
CO-apparat
Skumapparat
Pulverapparat
Kapasitet 4021
5 kg
6 kg
12 kg
Plassering i teknisk rom 3739
Ja
Nei
Utgår_I skap
Utgår_I kiosk
Oppsettingsår 10273
<Tall>
Prosjektreferanse 11103
<Tekst>
Geometri, punkt 4853
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk