NVDB DatakatalogVifte/Ventilator 212

Vifte for å ventilere tunneler

Egenskapstyper

Type 1205
4866: Symmetrisk
4867: Asymmetrisk
4868: Utgår_Asymmetrisk, 70/30
4869: Utgår_Asymmetrisk, 40/60
10246: Utgår_Avtrekksvifte
7453: Sjaktventilator
Effekt 2150
Tall [kW]
Spenning 9575
Tall [volt]
Korrosjonsbeskyttelse 4022
13785: Ikke behov
5053: Varmforsinket
5054: Pulverlakkert
Vibrasjonsvakt 11813
19799: Ja
19800: Nei
Etableringsår 4062
Tall
Driftsmerking 3608
Tekst
SCADA-merking 11719
Tekst
Produsent, viftemotor 3556
Tekst
Produktnavn, viftemotor 3816
Tekst
Leverandør, viftemotor 3689
Tekst
Produsent, vifteblad 3557
Tekst
Leverandør, vifteblad 3690
Tekst
Produktnavn, vifteblad 3815
Tekst
Produsent, viftehus 3558
Tekst
Produktnavn, viftehus 3817
Tekst
Leverandør, viftehus 3691
Tekst
Tilleggsinformasjon 11592
Tekst
Arkivreferanse 11676
Tekst
Prosjektreferanse 11102
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12343
Tekst
Eier 10992
18400: Kommune
18401: Privat
18402: Uavklart
18666: Stat, Nye Veier
18398: Stat, Statens vegvesen
18399: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 8079
17728: Uavklart
10629: Privat
10551: Kommune
10473: Statens vegvesen
18761: Nye Veier
19945: Fylkeskommune
18890: OPS
Geometri, punkt 4852
GeomPunkt
Utgår_Spenning_(feil_enhet) 4023
Tall [kW]

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk