NVDB DatakatalogVifte/Ventilator 212

Vifte for å ventilere tunneler

Egenskapstyper

Effekt 2150
Tall [kW]
Type 1205
4866: Symmetrisk
4867: Asymmetrisk
4868: Asymmetrisk, 70/30
4869: Asymmetrisk, 40/60
10246: Avtrekksvifte
7453: Sjaktventilator
Korrosjonsbeskyttelse 4022
13785: Ikke behov for korrosjonsbeskyttelse
5053: Varmforsinket
5054: Pulverlakkert
Spenning 9575
Tall [volt]
Produktnummer vifteblad 3815
Tekst
Produktnummer, motor 3816
Tekst
Produktnummer, viftehus 3817
Tekst
Installeringsår 4062
Tall
Driftsmerking 3608
Tekst
Fabrikant, motor 3556
Tekst
Fabrikant, vifteblad 3557
Tekst
Fabrikant, viftehus 3558
Tekst
Leverandør, motor 3689
Tekst
Leverandør, vifteblad 3690
Tekst
Leverandør, viftehus 3691
Tekst
Eier 10992
18400: Kommune
18401: Privat
18402: Uavklart
18666: Stat, Nye Veier
18398: Stat, Statens vegvesen
18399: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 8079
17728: Uavklart
10629: Privat
10551: Kommune
10473: Statens vegvesen
18761: Nye Veier
18890: OPS
Prosjektreferanse 11102
Tekst
Geometri, punkt 4852
GeomPunkt
Utgår_Spenning_(feil_enhet) 4023
Tall [kW]

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk