NVDB DatakatalogVifte/Ventilator 212

Vifte for å ventilere tunneler

Egenskapstyper

Effekt 2150
<Tall> [kW]
PunktTilknytning 100212
<>
Type 1205
Symmetrisk
Asymmetrisk
Asymmetrisk, 70/30
Asymmetrisk, 40/60
Avtrekksvifte
Sjaktventilator
Korrosjonsbeskyttelse 4022
Ikke behov for korrosjonsbeskyttelse
Varmforsinket
Pulverlakkert
Spenning 9575
<Tall> [volt]
Produktnummer vifteblad 3815
<Tekst>
Produktnummer, motor 3816
<Tekst>
Produktnummer, viftehus 3817
<Tekst>
Installeringsår 4062
<Tekst>
Driftsmerking 3608
<Tekst>
Fabrikant, motor 3556
<Tekst>
Fabrikant, vifteblad 3557
<Tekst>
Fabrikant, viftehus 3558
<Tekst>
Leverandør, motor 3689
<Tekst>
Leverandør, vifteblad 3690
<Tekst>
Leverandør, viftehus 3691
<Tekst>
Eier 10992
Kommune
Privat
Uavklart
Stat
Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 8079
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11102
<Tekst>
Geometri, punkt 4852
<GeomPunkt>
Utgår_Spenning_(feil_enhet) 4023
<Tall> [kW]

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk