NVDB DatakatalogPumpestasjon 210

Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.

Egenskapstyper

Navn 9115
Tekst
Etableringsår 10340
Tall
Driftsmerking 10085
Tekst
Tilleggsinformasjon 11591
Tekst
Arkivreferanse 11675
Tekst
Prosjektreferanse 11101
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12342
Tekst
Eier 11973
20544: Uavklart
20539: Stat, Statens vegvesen
20540: Stat, Nye Veier
20541: Fylkeskommune
20542: Kommune
20543: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 12003
20728: Statens vegvesen
20729: Nye Veier
20730: Fylkeskommune
20731: OPS
20732: Kommune
20733: Privat
20734: Uavklart
Geometri, punkt 4850
GeomPunkt
Utgår_Lokal styring 3693
4744: Ja
4745: Nei
Utgår_Styring fra betjeningssentral 3751
4746: Ja
4747: Nei
Utgår_Styring fra VTS 3756
4748: Ja
4749: Nei

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk