NVDB DatakatalogPumpestasjon 210

Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100210
<>
Navn 9115
<Tekst>
Byggeår 10340
<Tall>
Driftsmerking 10085
<Tekst>
Prosjektreferanse 11101
<Tekst>
Geometri, punkt 4850
<GeomPunkt>
Utgår_Lokal styring 3693
Ja
Nei
Utgår_Styring fra betjeningssentral 3751
Ja
Nei
Utgår_Styring fra VTS 3756
Ja
Nei

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk