NVDB DatakatalogBrøytestikk 21

Sammenhengende rekke med brøytestikk. Brøytestikk er stav av lauv- eller bartre, bambus e.l. plassert til markering av vegkant for snøbrøytingen (1).

Egenskapstyper

Høyde over vegkant 1580
<Tall> [m]
Avstand, innbyrdes 1713
<Tall> [m]
Antall 2192
<Tall> [stk]
StrekningTilknytning 100021
<>
Type 1103
Metall, stål, galvanisert
Tre
Bambus
Plast
Optisk ledning 4553
Ja
Nei
Refleks 1920
Ja
Nei
Permanent 2068
Ja
Nei
Oppsettingsår 10279
<Tall>
Geometri, linje 4729
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk