NVDB DatakatalogHydrant 209

Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder

Egenskapstyper

Kapasitet 3875
Tall [l/s]
Etableringsår 10307
Tall
Driftsmerking 10466
Tekst
Produsent 3526
Tekst
Produktnavn 3790
Tekst
Tilleggsinformasjon 11590
Tekst
Arkivreferanse 11674
Tekst
Prosjektreferanse 11100
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12341
Tekst
FKB_ID 10857
Tekst
Eier 8011
18576: Stat, Nye Veier
10739: Fylkeskommune
17588: Uavklart
10277: Stat, Statens vegvesen
10341: Kommune
10405: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8078
10628: Privat
18773: Nye Veier
10550: Kommune
18902: OPS
10472: Statens vegvesen
19944: Fylkeskommune
17727: Uavklart
Geometri, punkt 4849
GeomPunkt
Plassering 3736
4742: I tunnel/bergrom
4743: Utendørs

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk