NVDB DatakatalogHydrant 209

Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100209
<>
Kapasitet 3875
<Tall> [l/s]
Oppsettingsår 10307
<Tall>
Driftsmerking 10466
<Tekst>
Produktnavn 3790
<Tekst>
Produsentnavn 3526
<Tekst>
Eier 8011
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8078
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11100
<Tekst>
FKB_ID 10857
<Tekst>
Geometri, punkt 4849
<GeomPunkt>
Plassering 3736
I tunnel/fjellrom
Utendørs

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk