NVDB DatakatalogBasseng/Magasin 208

Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100208
<>
Bruksområde 1283
Rensebasseng
Fordrøyningsbasseng
Oppsamling av forurensning
Pumpesump
Utgår_Dam
Rensebasseng, sedimentasjon
Rensebasseng, infiltrasjon
Rensebasseng, våtmark
Vannmagasin
Hoved-/forbasseng 10451
Hovedbasseng
Forbasseng
Bunn 10452
Berg
Betongbunn
Bunntetting leire
Bunntetting membran
Areal 1378
<Tall> [m2]
Innløpsløsning 10455
Dykket
Åpen
Volum 1394
<Tall> [m3]
Utløpsløsning 10457
Dykket
Åpen
Vanndybde, normal 1660
<Tall> [m]
Dybde til overløp 3850
<Tall> [m]
Filtermasser 10685
Stedlige masser
Tilførte masser
Slukkevann 10454
Ja
Nei
Oljeutskilling 10456
Ja
Nei
Byggeår 10268
<Tall>
Driftsmerking 10082
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 10460
<Tekst>
Eier 8010
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8077
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11099
<Tekst>
Geometri, punkt 4848
<GeomPunkt>
Geometri, flate 8881
<GeomFlate>
Utgår_Geometri, linje 9435
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk