NVDB DatakatalogBasseng/Magasin 208

Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.

Egenskapstyper

Bruksområde 1283
7941: Rensebasseng
7942: Fordrøyningsbasseng
7943: Oppsamling av forurensning
7944: Pumpesump
7945: Annet bruksområde
17034: Rensebasseng, sedimentasjon
17035: Rensebasseng, infiltrasjon
17036: Rensebasseng, våtmark
17037: Vannmagasin
Hoved-/forbasseng 10451
16904: Hovedbasseng
16905: Forbasseng
Bunn 10452
17012: Berg
16907: Betongbunn
16908: Bunntetting leire
16909: Bunntetting membran
Areal 1378
Tall [m2]
Innløpsløsning 10455
16916: Dykket
16917: Åpen
Volum 1394
Tall [m3]
Utløpsløsning 10457
16920: Dykket
16921: Åpen
Vanndybde, normal 1660
Tall [m]
Dybde til overløp 3850
Tall [m]
Filtermasser 10685
17278: Stedlige masser
17279: Tilførte masser
Slukkevann 10454
16914: Ja
16915: Nei
Oljeutskilling 10456
16918: Ja
16919: Nei
Etableringsår 10268
Tall
Driftsmerking 10082
Tekst
SCADA-merking 11718
Tekst
Tilleggsinformasjon 10460
Tekst
Arkivreferanse 11673
Tekst
Prosjektreferanse 11099
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12340
Tekst
Eier 8010
10738: Fylkeskommune
17587: Uavklart
10276: Stat, Statens vegvesen
10340: Kommune
10404: Privat
18575: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 8077
10627: Privat
10549: Kommune
10471: Statens vegvesen
19943: Fylkeskommune
18776: Nye Veier
18905: OPS
17726: Uavklart
Geometri, punkt 4848
GeomPunkt
Geometri, flate 8881
GeomFlate
Utgår_Geometri, linje 9435
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk