NVDB DatakatalogUtgår_Kumskjerm 203

Skjerm for å holde skjæringsskråning unna kum

Egenskapstyper

Utgår_Materialtype 1419
2240: Metall, stål
2193: Tre
2274: Plast
2214: Betong
Utgår_Geometri, punkt 4844
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk