NVDB DatakatalogUtgår_Kumskjerm 203

Skjerm for å holde skjæringsskråning unna kum

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100203
<>
Utgår_Materialtype 1419
Metall, stål
Tre
Plast
Betong
Utgår_Geometri, punkt 4844
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk