NVDB DatakatalogKantstolper/Refleks 20

Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak. I noen tilfeller brukes det også ifm midtdelere.

Egenskapstyper

Avstand, innbyrdes 1712
<Tall> [m]
Antall 2191
<Tall> [stk]
StrekningTilknytning 100020
<>
Type 1102
Overhengende reflekssylinder
FlexiMark
Refleks på stolper
Refleks på rekkverksstolper
Byggeår 10316
<Tall>
Prosjektreferanse 11038
<Tekst>
Geometri, linje 4728
<GeomLinje eller Kurve>
Materialtype 1400
Metall
Tre
Plast

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk