NVDB DatakatalogTrær 199

Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.

Egenskapstyper

Type/gruppering 4134
16216: Trerekke
5115: Tregruppe
5117: Allè
5118: Frittstående tre
Løvfellende/vintergrønne 4160
5120: Vintergrønne
5119: Løvfellende
Type/form 9985
16205: Knutekollet
16206: Formklippet
Antall 4142
Tall [stk]
Avstand, innbyrdes 4495
Tall [m]
Areal 1377
Tall [m2]
Treslag, norsk navn 4161
Tekst
Treslag, botanisk navn 4494
Tekst
Naturlike verdifulle trær 10671
17228: Estetisk
17229: Biologisk
17230: Kulturhistorisk
Sort/herkomst 7552
Tekst
Utplantingsår 7553
Tall
Utplantingsmåned 11270
Tall
Registreringsdato 9984
Dato
Utviklingsfase 9988
16212: Etableringsfase
16213: Vekstfase
16597: Hule/grove trær
16214: Klimaksfase
16215: Avviklingsfase
Høyde 1902
Tall [m]
Stammediameter 1731
Tall [cm]
Kronediameter 7551
Tall [m]
Krone- og stammestruktur 10798
17549: 1-God
17550: 2-Middels
17551: 3-Dårlig
Krav om ytterligere oppfølging 10799
17552: Ja
17553: Nei
Spesielle restriksjoner 9986
16208: Ikke avgjort
16209: Nei
16207: Ja
Sluttdato for garantitid 10562
Dato
Oppstamming 12120
21092: Ja
21093: Nei
Trebeskytter 11416
19258: Ja
19259: Nei
Oppbinding 11422
19278: Ja
19279: Nei
Tregruberist 11415
19254: Støpejern
19255: Betong
19256: Smågatestein
19257: Ingen
19277: Granittblokk
Tilleggsinformasjon 7554
Tekst
Prosjektreferanse 11098
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12339
Tekst
Eier 8009
10737: Fylkeskommune
17586: Uavklart
10275: Stat, Statens vegvesen
10339: Kommune
10403: Privat
18574: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 9135
18785: Nye Veier
12178: Statens vegvesen
18914: OPS
12179: Kommune
12180: Privat
17767: Uavklart
19979: Fylkeskommune
Geometri, punkt 5896
GeomPunkt
Geometri, linje 4840
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 5903
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk