NVDB DatakatalogTrær 199

Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100199
<>
Type/gruppering 4134
Trerekke
Tregruppe
Allè
Frittstående tre
Løvfellende/vintergrønne 4160
Vintergrønne
Løvfellende
Type/form 9985
Knutekollet
Formklippet
Antall 4142
<Tall> [stk]
Avstand, innbyrdes 4495
<Tall> [m]
Areal 1377
<Tall> [m2]
Treslag, norsk navn 4161
<Tekst>
Treslag, botanisk navn 4494
<Tekst>
Naturlike verdifulle trær 10671
Estetisk
Biologisk
Kulturhistorisk
Sort/herkomst 7552
<Tekst>
Plantetidspunkt 7553
<Tall>
Registreringsdato 9984
<Dato>
Utviklingsfase 9988
Etableringsfase
Vekstfase
Hule/grove trær
Klimaksfase
Avviklingsfase
Høyde 1902
<Tall> [m]
Stammediameter 1731
<Tall> [cm]
Kronediameter 7551
<Tall> [m]
Krone- og stammestruktur 10798
1-God
2-Middels
3-Dårlig
Krav om ytterligere oppfølging 10799
Ja
Nei
Spesielle restriksjoner 9986
Ikke avgjort
Nei
Ja
Sluttdato for garantitid 10562
<Dato>
Tilleggsinformasjon 7554
<Tekst>
Eier 8009
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9135
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11098
<Tekst>
Geometri, punkt 5896
<GeomPunkt>
Geometri, linje 4840
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 5903
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk