NVDB DatakatalogKunst/Utsmykking 19

Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100019
<>
Type 1101
Annen type
Skulptur
Veggbilde
Mosaikk
Byggverk
Tittel 1733
<Tekst>
Navn på kunstner 1734
<Tekst>
Byggeår 10320
<Tall>
Tilleggsinformasjon 10833
<Tekst>
Eier 5814
Stat
Privat
Kommune
Fylkeskommune
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 5800
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Kommune
Prosjektreferanse 11037
<Tekst>
Geometri, punkt 4727
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk