NVDB DatakatalogKabelbru/stige 183

Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100183
<>
Type 1191
Stige
Bru
Renne
Plassering 9755
På gulv
På bakken
I datahimling
I tak
På vegg
Under datagulv
Lengde 1339
<Tall> [m]
Bredde 1697
<Tall> [m]
Materiale 9754
Stål, syrefast
Glassfiber
Aluminium
Plast
Stål, galvanisert
Produksjonsår 9751
<Tall>
Installeringsår 4063
<Tekst>
Driftsmerking 9753
<Tekst>
Produktnavn 9756
<Tekst>
Produsentnavn 3656
<Tekst>
Eier 8008
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Eier, navn 9752
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 8076
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11097
<Tekst>
Geometri, linje 4839
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk