NVDB DatakatalogLysmast 181

Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100181
<>
Type 1189
Tremast
Tremast, svekket
Stålmast, konisk
Komposittmast
Stålmast, sylindrisk
Aluminiumsmast
Stålmast
Stålmast, rett
Stålmast, teleskop
Gittermast
Utgår_Deformasjonsmast
Stålmast, 6-kantet, konisk
Utgår_Stålmast, lakkert
Ettergivende mast 1662
Ja, deformasjon, type HE
Nei
Ja, avskjæringsledd, type NE
Ja,tremast med svekking
Ja, ukjent type
Fundamentering 10016
Stålfundament
Betongfundament
Fotplate
I/på fjell
I/på fjellfundament
I/på jordfundament
Jordstikk
Nedstikk
Plasstøpt
Boltavstand fotplate 10017
c/c bolter 160 mm
c/c bolter 200 mm
c/c bolter 240 mm
Ikke standard avstand
Diameter 1627
<Tall> [mm]
Diameter, topp 10586
<Tall> [mm]
Total mastelengde 1338
<Tall> [m]
Bruksområde 10889
Lys
Kun kabelframføring
Utligger 3895
Ja
Nei
Utliggerarmens lengde 10020
<Tall> [m]
Bardun/strever 4528
Ja
Nei
Overflatebehandling 10587
Galvanisert og våtlakkert
Eloksert aluminium
Beiset
Galvanisert
Galvanisert og pulverlakkert
RAL-kode 3886
<Tekst>
Byggeår 10324
<Tall>
Driftsmerking 3887
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 10888
<Tekst>
Produktnavn 10019
<Tekst>
Produsentnavn 1541
<Tekst>
Eier 9954
Uavklart
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Nettselskap
Privat
Eier, navn 10015
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 9956
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Nettselskap
Prosjektreferanse 11096
<Tekst>
FKB_ID 10972
<Tekst>
Geometri, punkt 4838
<GeomPunkt>
Utgår_Leverandør 1502
<Tekst>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk