NVDB DatakatalogLysmast 181

Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.

Egenskapstyper

Type 1189
2183: Tremast
16300: Tremast, svekket
4685: Stålmast, konisk
16301: Komposittmast
16302: Stålmast, sylindrisk
16304: Aluminiumsmast
2225: Stålmast
4690: Stålmast, rett
4691: Stålmast, teleskop
3767: Gittermast
3768: Utgår_Deformasjonsmast
3769: Stålmast, 6-kantet, konisk
3770: Utgår_Stålmast, lakkert
Ettergivende mast 1662
16272: Ja, deformasjon, type HE
3553: Nei
16273: Ja, avskjæringsledd, type NE
16274: Ja,tremast med svekking
3515: Ja, ukjent type
Fundamentering 10016
16288: Stålfundament
16279: Betongfundament
16280: Fotplate
16281: I/på fjell
16282: I/på fjellfundament
16283: I/på jordfundament
16284: Jordstikk
16285: Nedstikk
16287: Plasstøpt
Boltavstand fotplate 10017
16289: c/c bolter 160 mm
16290: c/c bolter 200 mm
16291: c/c bolter 240 mm
16292: Ikke standard avstand
Diameter 1627
Tall [mm]
Diameter, topp 10586
Tall [mm]
Total mastelengde 1338
Tall [m]
Bruksområde 10889
18162: Lys
18163: Kun kabelframføring
Utligger 3895
4692: Ja
4693: Nei
Utliggerarmens lengde 10020
Tall [m]
Bardun/strever 4528
5408: Ja
11764: Nei
Overflatebehandling 10587
16976: Galvanisert og våtlakkert
16977: Eloksert aluminium
16978: Beiset
21302: Annen behandling
21303: Ingen behandling
16974: Galvanisert
16975: Galvanisert og pulverlakkert
RAL-kode 3886
Tekst
Etableringsår 10324
Tall
Driftsmerking 3887
Tekst
Produsent 1541
Tekst
Produktnavn 10019
Tekst
Leverandør 1502
Tekst
Tilleggsinformasjon 10888
Tekst
Arkivreferanse 11671
Tekst
Prosjektreferanse 11096
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12337
Tekst
FKB_ID 10972
Tekst
Eier 9954
17617: Uavklart
16154: Stat, Statens vegvesen
16155: Fylkeskommune
17292: Nettselskap
16156: Kommune
18620: Stat, Nye Veier
16157: Privat
Eier, navn 10015
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 9956
16161: Statens vegvesen
16162: Kommune
16163: Privat
17783: Uavklart
18728: Nye Veier
18857: OPS
17293: Nettselskap
19999: Fylkeskommune
Geometri, punkt 4838
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk