NVDB DatakatalogNødtelefon 180

Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.

Egenskapstyper

Type kommunikasjon 9855
16021: Analog
16022: Digital
Installeringsår 4067
Tall
Driftsmerking 10474
Tekst
Produktnavn 3787
Tekst
Produsentnavn 1540
Tekst
Eier 10986
18368: Stat, Statens vegvesen
18369: Fylkeskommune
18370: Kommune
18371: Privat
18372: Uavklart
18664: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 8075
10625: Privat
10547: Kommune
10469: Statens vegvesen
18747: Nye Veier
17724: Uavklart
18876: OPS
Prosjektreferanse 11095
Tekst
Geometri, punkt 4837
GeomPunkt
Utgår_Plassering 3741
4740: I kiosk
4741: I skap

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk