NVDB DatakatalogNødtelefon 180

Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100180
<>
Type kommunikasjon 9855
Analog
Digital
Installeringsår 4067
<Tekst>
Driftsmerking 10474
<Tekst>
Produktnavn 3787
<Tekst>
Produsentnavn 1540
<Tekst>
Eier 10986
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8075
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11095
<Tekst>
Geometri, punkt 4837
<GeomPunkt>
Utgår_Plassering 3741
I kiosk
I skap

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk