NVDB DatakatalogPlantekasse/urne 18

Kasse, urne, krukke etc. med blomster/busker. Er plassert på terreng, ikke nedgravd.

Egenskapstyper

Materialtype 1399
19235: Metall
2186: Tre
2266: Plast/kompositt
2205: Betong
Høyde 1579
Tall [m]
Bredde/diameter 6871
Tall [m]
Lengde 1304
Tall [m]
Vinterlagring 11406
19236: Ja
19237: Nei
Etableringsår 10336
Tall
Tilleggsinformasjon 1436
Tekst
Eier 5818
10705: Fylkeskommune
17602: Uavklart
8213: Stat, Statens vegvesen
18550: Stat, Nye Veier
8265: Privat
8239: Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 5805
8226: Kommune
18727: Nye Veier
8200: Statens vegvesen
18856: OPS
19914: Fylkeskommune
8252: Privat
17693: Uavklart
Geometri, punkt 4726
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk