NVDB DatakatalogPlantekasse/krukke 18

Kasse, urne, krukke etc. med blomster/busker

Egenskapstyper

Lengde 1304
<Tall> [m]
Høyde 1579
<Tall> [m]
PunktTilknytning 100018
<>
Bredde 6871
<Tall> [m]
Oppsettingsår 10336
<Tall>
Produktnavn 1436
<Tekst>
Eier 5818
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Privat
Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 5805
Kommune
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Geometri, punkt 4726
<GeomPunkt>
Materialtype 1399
Tre
Plast
Betong

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk