NVDB DatakatalogGangfelt 174

Oppmerket felt for fotgjengere (1)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100174
<>
Stedsangivelse 7904
<Tekst>
Markering av striper 8738
Ikke striper
Malte striper
Vekslende materialtype
Hevet 8739
Ja
Nei
Skiltet 2033
Ja
Nei
Lysregulert 2034
Ja
Nei
Belysning 1880
Ja
Nei
Trafikkøy 2035
Ja
Nei
Nedsenket kantstein 2128
Nei
Ja
Ikke kantstein
Belegning, type 8736
Betong
Betongheller
Betongstein
Skiferheller
Stein
Asfalt
Belegning, areal 8737
<Tall> [m2]
Arkivnummer 9589
<Tekst>
Vedtaksnummer 2262
<Tekst>
Etableringsår 10300
<Tall>
Tilleggsinformasjon 4519
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 8074
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11094
<Tekst>
FKB_ID 10862
<Tekst>
Geometri, punkt 4836
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9434
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk