NVDB DatakatalogGangfelt 174

Oppmerket felt for fotgjengere (1)

Egenskapstyper

Stedsangivelse 7904
Tekst
Markering av striper 8738
11568: Ikke striper
11555: Malte striper
11556: Vekslende materialtype
Hevet 8739
11557: Ja
11558: Nei
Skiltet 2033
3538: Ja
3576: Nei
Lysregulert 2034
3539: Ja
3577: Nei
Belysning 1880
3526: Ja
3564: Nei
Trafikkøy 2035
3540: Ja
3578: Nei
Nedsenket kantstein 2128
3585: Nei
3548: Ja
16028: Ikke kantstein
Belegning, type 8736
11559: Betong
11563: Betongheller
11564: Betongstein
11565: Skiferheller
11566: Stein
11567: Asfalt
Belegning, areal 8737
Tall [m2]
Vedtaksnummer 2262
Tekst
Etableringsår 10300
Tall
Tilleggsinformasjon 4519
Tekst
Arkivnummer 9589
Tekst
Prosjektreferanse 11094
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12335
Tekst
FKB_ID 10862
Tekst
Eier 11972
20533: Stat, Statens vegvesen
20534: Stat, Nye Veier
20535: Fylkeskommune
20536: Kommune
20537: Privat
20538: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8074
10624: Privat
10546: Kommune
10468: Statens vegvesen
19940: Fylkeskommune
18760: Nye Veier
18889: OPS
17723: Uavklart
Geometri, punkt 4836
GeomPunkt
Geometri, linje 9434
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 12089
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk