NVDB DatakatalogTrafikkdeler 172

Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1)

Egenskapstyper

Bruksområde 1281
3216: Trafikkdeler v lomme
3217: Trafikkdeler hovedveg g/sveg
3218: Trafikkdeler hovedveg/lokalveg
3914: Trafikkdeler mellom parallelle strømmer
3215: Midtdeler
Møtefri veg 9499
13382: Ja
13383: Nei
Belegning 2158
11232: Skiferheller
11233: Granitt
4050: Stein
4051: Bark
4052: Grønt/beplantning
5556: Betong, farget
5557: Betong, mønstret
4054: Asfalt
5558: Betong, mønstret og farget
5559: Betongheller
5561: Stein, faststøpt i betong
5562: Stein, rundstein
5563: Stein, brostein
5564: Pukk
7933: Betongstein
5407: Betong
Bredde 2243
Tall [m]
Lengde 1336
Tall [m]
Areal 12455
Tall [m2]
Etableringsår 10376
Tall
Tilleggsinformasjon 11587
Tekst
Prosjektreferanse 11093
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12334
Tekst
Eier 11971
20528: Stat, Nye Veier
20529: Fylkeskommune
20530: Kommune
20531: Privat
20532: Uavklart
20527: Stat, Statens vegvesen
Vedlikeholdsansvarlig 8073
18752: Nye Veier
10545: Kommune
18881: OPS
10467: Statens vegvesen
19939: Fylkeskommune
17722: Uavklart
10623: Privat
Geometri, linje 4834
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8879
GeomFlate
Utgår_Utforming 2025
10177: Utgår_Frest/malt
3221: Utgår_Malt
3225: Utgår_Fysisk
3915: Utgår_Fysisk, grøft
3228: Utgår_Fysisk, kantstein
11790: Utgår_Rekkverksareal
11791: Utgår_Midtfelt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk