NVDB DatakatalogTrafikkdeler 172

Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1)

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100172
<>
Bruksområde 1281
Trafikkdeler v lomme
Trafikkdeler hovedveg g/sveg
Trafikkdeler hovedveg/lokalveg
Trafikkdeler mellom parallelle strømmer
Midtdeler
Møtefri veg 9499
Ja
Nei
Belegning 2158
Skiferheller
Granitt
Stein
Bark
Grønt/beplantning
Betong, farget
Betong, mønstret
Asfalt
Betong, mønstret og farget
Betongheller
Stein, faststøpt i betong
Stein, rundstein
Stein, brostein
Pukk
Betongstein
Betong
Bredde 2243
<Tall> [m]
Lengde 1336
<Tall> [m]
Byggeår 10376
<Tall>
Vedlikeholdsansvarlig 8073
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Prosjektreferanse 11093
<Tekst>
Geometri, linje 4834
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8879
<GeomFlate>
Utgår_Utforming 2025
Utgår_Frest/malt
Utgår_Malt
Utgår_Fysisk
Utgår_Fysisk, grøft
Utgår_Fysisk, kantstein
Utgår_Rekkverksareal
Utgår_Midtfelt

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk