NVDB DatakatalogDetektor, trafikk 167

En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100167
<>
Bruksområde 3513
Utgår_Registrere trafikk/telledata
Signalregulering, fotgjenger
Utgår_Anrop
Trafikkregistrering, fotgjenger
Signalregulering motorkjøretøy
Signalregulering sykkel
ATK
Utgår_Nærvær
Trafikkregistrering motorkjøretøy
Trafikkregistrering sykkel
Type 1183
Induktivsløyfe, sykkel
Piezo-elektrisk kabel
Infrarød detektor
Videodetektor
Radardetektor
Video, varmesøkende
Induktivsløyfe, motorkjøretøy
Detektornummer 7981
<Tekst>
Feltbeskrivelse 7982
<Tekst>
Lengde 3876
<Tall> [m]
Bredde 3849
<Tall> [m]
Areal 1375
<Tall> [m2]
Oppsettingsår 10283
<Tall>
Prosjektreferanse 11092
<Tekst>
Geometri, punkt 4833
<GeomPunkt>
Utgår_Plasseringskode 3743
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk