NVDB DatakatalogDetektor, trafikk 167

En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant

Egenskapstyper

Bruksområde 3513
4901: Utgår_Registrere trafikk/telledata
18405: Signalregulering, fotgjenger
4902: Utgår_Anrop
18406: Trafikkregistrering, fotgjenger
13703: Signalregulering motorkjøretøy
13704: Signalregulering sykkel
16760: ATK
4905: Utgår_Nærvær
13705: Trafikkregistrering motorkjøretøy
13706: Trafikkregistrering sykkel
20907: Vegbom
Type 1183
4896: Induktivsløyfe, sykkel
4897: Piezo-elektrisk kabel
4898: Infrarød detektor
4899: Videodetektor
4900: Radardetektor
18407: Video, varmesøkende
4895: Induktivsløyfe, motorkjøretøy
Detektornummer 7981
Tekst
Feltbeskrivelse 7982
Tekst
Lengde 3876
Tall [m]
Bredde 3849
Tall [m]
Areal 1375
Tall [m2]
Etableringsår 10283
Tall
Tilleggsinformasjon 12153
Tekst
Prosjektreferanse 11092
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12333
Tekst
Eier 11970
20521: Stat, Statens vegvesen
20522: Stat, Nye Veier
20523: Fylkeskommune
20524: Kommune
20525: Privat
20526: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 12002
20721: Statens vegvesen
20722: Nye Veier
20723: Fylkeskommune
20724: OPS
20725: Kommune
20726: Privat
20727: Uavklart
Geometri, punkt 4833
GeomPunkt
Geometri, linje 12054
GeomLinje eller Kurve
Utgår_Plasseringskode 3743
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk