NVDB DatakatalogTeledybdemåler 166

Instrumentering for å måle teledybde

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100166
<>
Oppsettingsår 10372
<Tall>
Driftsmerking 10485
<Tekst>
Produktnavn 1460
<Tekst>
Eier 8007
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 8072
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Geometri, punkt 4832
<GeomPunkt>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk