NVDB DatakatalogTeledybdemåler 166

Instrumentering for å måle teledybde

Egenskapstyper

Etableringsår 10372
Tall
Driftsmerking 10485
Tekst
Produktnavn 1460
Tekst
Tilleggsinformasjon 11586
Tekst
Arkivreferanse 11669
Tekst
Eier 8007
17584: Uavklart
10273: Stat, Statens vegvesen
10337: Kommune
10401: Privat
18551: Stat, Nye Veier
10735: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 8072
10544: Kommune
10466: Statens vegvesen
19938: Fylkeskommune
18755: Nye Veier
18884: OPS
17721: Uavklart
10622: Privat
Geometri, punkt 4832
GeomPunkt

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk