NVDB DatakatalogVindmåler 165

Måleinstrument for å måle vindstyrke og vindretning

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100165
<>
Oppsettingsår 10406
<Tall>
Driftsmerking 10492
<Tekst>
Produktnavn 1459
<Tekst>
Produsentnavn 1538
<Tekst>
Leverandør 1499
<Tekst>
Eier 8006
Stat
Kommune
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8071
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Kommune
Prosjektreferanse 11091
<Tekst>
Geometri, punkt 4831
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk