NVDB DatakatalogMåleutstyr, svevestøv 164

Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft

Egenskapstyper

Etableringsår 10329
Tall
Driftsmerking 10472
Tekst
SCADA-merking 11715
Tekst
Produsent 1537
Tekst
Tilleggsinformasjon 1458
Tekst
Arkivreferanse 11667
Tekst
Prosjektreferanse 11090
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12331
Tekst
Eier 8005
18582: Stat, Nye Veier
10733: Fylkeskommune
17582: Uavklart
10271: Stat, Statens vegvesen
10335: Kommune
10399: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8070
10464: Statens vegvesen
19936: Fylkeskommune
17719: Uavklart
18759: Nye Veier
18888: OPS
10620: Privat
10542: Kommune
Geometri, punkt 4830
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk