NVDB DatakatalogMåleutstyr, svevestøv 164

Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100164
<>
Oppsettingsår 10329
<Tall>
Driftsmerking 10472
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 1458
<Tekst>
Produsentnavn 1537
<Tekst>
Eier 8005
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8070
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Kommune
Prosjektreferanse 11090
<Tekst>
Geometri, punkt 4830
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk