NVDB DatakatalogKamera 163

Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning.

Egenskapstyper

Type 1179
9296: Videokamera
9297: Fotokamera
19478: Termokamera
18473: IP-kamera
Bruksområde 10971
18310: Vær-/førforhold
18311: Signalanlegg, trafikkdetektering
18312: Tunnel, trafikkdetektering
18313: Bomstasjon
18314: Annet formål
18474: Webkamera
18315: Tunnel, brann/varme
18316: Trafikkovervåkning
Oppsettingsutstyr 3734
4736: Egen mast/stolpe
4737: Lysmast
4738: Tunnelportal
4739: Vegg
16948: Skiltportal
16949: Kabelstige
16950: Bru
17366: Skiltstolpe
Digitalt 7015
9298: Ja
9299: Nei
Link 8140
Tekst
Offentlig tilgjengelig 9336
13058: Ja
13059: Nei
Etableringsår 4075
Tall
Driftsmerking 10468
Tekst
SCADA-merking 11714
Tekst
Produsent 1536
Tekst
Produktnavn 1457
Tekst
Leverandør 1497
Tekst
Tilleggsinformasjon 11584
Tekst
Arkivreferanse 11666
Tekst
Prosjektreferanse 11089
Tekst
Eier 8004
18569: Stat, Nye Veier
10732: Fylkeskommune
17581: Uavklart
10270: Stat, Statens vegvesen
10334: Kommune
10398: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8069
17718: Uavklart
18793: Nye Veier
18922: OPS
10619: Privat
10541: Kommune
10463: Statens vegvesen
19935: Fylkeskommune
Geometri, punkt 4829
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk