NVDB DatakatalogKamera 163

Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100163
<>
Type 1179
Videokamera
Fotokamera
IP-kamera
Bruksområde 10971
Vær-/førforhold
Signalanlegg, trafikkdetektering
Tunnel, trafikkdetektering
Bomstasjon
Webkamera
Annet formål
Tunnel, brann/varme
Trafikkovervåkning
Oppsettingsutstyr 3734
Egen mast/stolpe
Lysmast
Tunnelportal
Vegg
Skiltportal
Kabelstige
Skiltstolpe
Bru
Digitalt 7015
Ja
Nei
Link 8140
<Tekst>
Offentlig tilgjengelig 9336
Ja
Nei
Installeringsår 4075
<Tekst>
Driftsmerking 10468
<Tekst>
Produktnavn 1457
<Tekst>
Produsentnavn 1536
<Tekst>
Leverandør 1497
<Tekst>
Eier 8004
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8069
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11089
<Tekst>
Geometri, punkt 4829
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk