NVDB DatakatalogATK-punkt 162

Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100162
<>
Navn 9522
<Tekst>
Id nummer 3594
<Tekst>
Kontollretning 9527
Med metreringsretning
Mot metreringsretning
Fartsmåler, type 9525
DR 410
Axspeed
Kamera, type 9523
<Tekst>
Kamera, installeringsår 9524
<Tall>
Fartsmåler, installeringsår 9526
<Tall>
Eier 9521
Uavklart
Stat
Geometri, punkt 4828
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk