NVDB DatakatalogVekt 155

Instrument for å foreta vektkontroll av tyngre kjøretøy.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100155
<>
Type 1176
Digital
Mekanisk
Veiing 7824
Dynamisk
Statisk
Oppsettingsår 10399
<Tall>
Driftsmerking 10491
<Tekst>
Produktnavn 3784
<Tekst>
Produsentnavn 3521
<Tekst>
Eier 10991
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 10973
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Geometri, punkt 4826
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk