NVDB DatakatalogVærstasjon 153

Målestasjon som har instrument for å måle værdata som temperatur, luftfuktighet, med mer

Egenskapstyper

Navn 1083
Tekst
Målestasjonsnummer 3591
Tall
Sist oppdatert fra MSR 10940
Dato
Sist oppdatert i NorTraf 9394
Dato
Status 11179
18464: Test
18465: Nedlagt, kan gjenopprettes
18466: Nedlagt, ikke lov å bruke
18467: Nedlagt
18462: Operativ
18463: Midlertidig ute av drift
Etableringsår 12091
Tall
Tilleggsinformasjon 10941
Tekst
Prosjektreferanse 11088
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12328
Tekst
Eier 8003
17591: Uavklart
18552: Stat, Nye Veier
10731: Fylkeskommune
10269: Stat, Statens vegvesen
10333: Kommune
10397: Privat
Geometri, punkt 4824
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk