NVDB DatakatalogVærstasjon 153

Målestasjon som har instrument for å måle værdata som temperatur, luftfuktighet, med mer

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100153
<>
Navn 1083
<Tekst>
Målestasjonsnummer 3591
<Tall>
Sist oppdatert fra MSR 10940
<Dato>
Sist oppdatert i NorTraf 9394
<Dato>
Status 11179
Test
Nedlagt, kan gjenopprettes
Nedlagt, ikke lov å bruke
Nedlagt
Operativ
Midlertidig ute av drift
Tilleggsinformasjon 10941
<Tekst>
Eier 8003
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11088
<Tekst>
Geometri, punkt 4824
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk